لاجورد، نام عربی سنگی به رنگ آبی متمایل به نیلی تا بنفش است که ایرانیان باستان آنرا " لاژورد" می نامیدند. این سنگ، 6500 سال قبل از معادن بدخشان افغانستان استخراج می شده و تجارت مهره لاجورد از جمله قدیمی ترین انواع تجارت سنگ های قیمتی محسوب می شود. در واقع، این سنگ، یکی از اولین سنگ هایی است که بشر موفق به کشف، استخراج و سپس بهره برداری از آن شده...

لاجورد، نام عربی سنگی به رنگ آبی متمایل به نیلی تا بنفش است که ایرانیان باستان آنرا " لاژورد" می نامیدند. این سنگ، 6500 سال قبل از معادن بدخشان افغانستان استخراج می شده و تجارت مهره لاجورد از جمله قدیمی ترین انواع تجارت سنگ های قیمتی محسوب می شود. در واقع، این سنگ، یکی از اولین سنگ هایی است که بشر موفق به کشف، استخراج و سپس بهره برداری از آن شده است.

بیشتر

لاجورد