فیرزوه، یکی از قدیمی ترین سنگ های قیمتی است که برای جواهر سازی و تزیین استفاده میشود. سنگ قیمتی فیروزه کمیاب بوده و طیف رنگ آن آبی اسمانی تا سبز آبی  است. علاوه بر این، این سنگ در میان ایرانیان و آمریکایی های اصیل شناخته شده تر است و بیشتر برای تزیین استفاده میشود.

فیروزه