• این سنگ به عنوان سنگ جادویی و سنگ شانس شناخته شده است . این اثر هنری، گرنبندی  است که رکاب آن از جنس نقره و و طلای آبکاری شده بوده  و در وسط آن یک سنگ لابرادوریت قرار گرفته است. رکاب بینظیر این گردنبند شبیه قاب آینه است و درخشش و تلالو سنگ لابرادوریت نیز مانند آینه بوده و میتوانیم خود را در آن بیابیم.

    0 ریال موجود
    بیشتر
    موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف