سنگ الکساندریت، یکی از اعضای خانواده کریزوبریل بوده و ساختار کریستالی دارد بنابراین، میتواند نور زیادی جذب کند. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این سنگ، توانایی تغییر رنگ است که میتواند بر ارزش و قیمت سنگ بیفزاید. این سنگ ، به نام تزار روسیه، الکساندر دوم (1818 -1881) نامگذاری شده است. 

الکساندریت 

  • گردنبند حاضر، شامل یک قاب نقره قلمزنی شده و تکه ای سنگ الکساندریت بنفش سنتتیک ( به این معنی که این سنگ طبیعی نبوده و در آزمایشگاه  ساخته شده) است. نکته جالب  اینجاست که رنگ این سنگ  از آبی به بنفش تغییر کرده و حتما  میتواند توجه هنردوستان را به خود جلب میکند.

    0 ریال موجود
    بیشتر
    موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف