سنگ زبرجد معمولا به رنگ سبز مایل به زرد دیده میشود. علاوه بر این، این سنگ، سنگ آتشفشانی بوده و در عمق پوسته زمین شکل گرفته و اولین بار در مصر یافت شد. مصری ها این سنگ را گوهر خورشید می نامیده و افراد مذهبی در کلیسا بیشتر از آن استفاده میکردند. 

زبرجد 

 • این انگشتر، از یک رکاب نقره ، یک بخش بادبزن مانند نقره و نگینی از سنگ زبرجد تشکیل شده است. جدای از درخشش نگین زبرجد که جلوه ای تماشایی به این انگشتر داده، آن بخش بادبزنی مانند تاجی بر سر این سنگ سبز زیتونی عمل کرده  و آن را  باشکوه تر نشان میدهد.

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • این گرنبند، از یک قاب نقره قلم زنی شده زیبا و یک سنگ زبرجد تشکیل شده است. رکاب نقره این گردنبند بزرگتر از نگین اش بوده و در بالا قرار گرفته است. با این حال، در کمال فروتنی ، از سنگ زبرجد حمایت کرده و به او کمک میکند تا آزادانه برقصد. 

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  این اثر، انگشتری متشکل از  سنگ زبرجد و یک رکاب نقره است. این رکاب، دارای دو بخش است: یک حلقه و یک بخش لوزی شکل که سنگ زبرجد روی آن قرار گرفته است. این بخش لوزی شکل شبیه قالیچه بوده  و به نظر میرسد که سنگ زبرجد روی این قالیچه سوار است و زیبایی خود را به رخ ناظرا ن میکشد. 

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف